Opleiding / Registratie

In opleiding:

 • Therapiehond begeleider/ coaching, Dogswork Warns – September 2020- heden

Opleidingen:

 • MBO 4 SAW persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Noorderpoort Groningen – diploma behaald januari 2016
 • MBO 3 SAW maatschappelijke zorg, Noorderpoortcollege Groningen – diploma behaald Juni 2014
 • LHNO, Mercuriusscholengemeenschap Meppel – 1982-1987
 • Psychosociale therapie – de Roos opleidingen,  September 2018 – februari 2020

Cursus

 • Basispastoraat – Evangelisch College, Januari 2016- Mei 2016

Certificaat

 • 2019 EHBO baby-kinder + reanimatie
 • 2019 EHBU drugs en alcohol incidenten
 • 2019 BHV
 • 2019 Basiskennis medicijngebruik GGZ
 • 2018: Autisme belevingscircuit
 • 2018: EHBO uitgebreide + Reanimatie + EHV1
 • 2011: Vroeg signalering dementie voor medewerkers huishoudelijke dienst
 • 2010: Basisscholing thuishulp Groningen

Registratie

 • AGB register; algemeen gegevens beheer:  Code: 41412458
 • Klachtenregeling en belangenbehartiging via Solopartners :  Meldcode: 107223
 • Inschrijving Kamer van Koophandel:  SBI code: 70484767

Sparringpartner:  www.spelenderwijsmetina.nl