Van (on)ervaringsdeskundige tot zzp’er

Van (on)ervaringsdeskundige tot zzp’er

In ieder gezin zijn er zorgen die de aandacht vragen.  Zo werd ik mantelzorger binnen mijn eigen gezin en werd mijn wereld net even anders dan ik me had voorgesteld. Roze wolken werden overschaduwd met zwarte stipjes, netwerken rondom ons heen kwamen en gingen. We zochten onze weg binnen de hulpverlening met maar één doel … hoe komen wij hier als gezin, met z’n allen er sterker uit? Hoe kan iedereen binnen het gezin tot zijn of haar recht komen op het moment en voor in de toekomst?
Na deze lange weg van tientallen jaren, besloot ik om mijn ervaringen om te zetten tot professioneel hulpverlener. In 2012 besloot ik de opleiding Sociaal agogisch werk te gaan doen met het gevolg dat meerdere opleidingen volgden en zelfs boeken mijn aandacht trokken. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in wat mensen tegen komen in hun leven, hoe men daar op reageert en wat het met hun doet.  Mijn wens groeide om een ieder die het wenst, in zijn kracht te zetten.

  • Op 2 januari 2018 heb ik de stap gezet om mij in te schrijven bij de KvK.

Visie

Ik werk vanuit de visie dat ieder mens waardevol is. Ieder mens heeft recht op zijn eigen bestaansrecht en hoort gezien te worden in wie hij of zij is. Het denken in mogelijkheden en dit aangaan maakt dat iemand in zijn kracht komt te staan.

Werkwijze

Als hulpverlener wil ik bewust meekijken met de cliënt en indien nodig met de zienswijze van de ouders of betrokkenen,  Samen gaan we ontdekken op welke levensgebieden er zorg nodig is, welke werkwijze er toegepast kan worden en welke leefwijze belangrijk is voor de cliënt.

Financiering

Vanuit pgb of particulier (in overleg kan er ook ZIN geboden worden)

WordPress Theme by sumowp.com